POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, Twoje prawa z tym związane, a także zasady używana plików cookies w naszym serwisie.

Ten dokument jest dla Ciebie, jeśli:

 • dokonujesz zakupu w naszym sklepie,
 • korzystasz z naszej strony internetowej lub korespondujesz z nami za pośrednictwem e-maila.

Ten dokument stworzyliśmy, aby z jednej strony dać Ci pełną informację nt. ochrony Twojej prywatności, a z drugiej wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które dla ułatwienia będziemy określać w dalszej części dokumentu jego popularnym skrótem „RODO”.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Sklepem internetowym www.zezoon.pl administruje Adrian Serocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPORTPAG Adrian Serocki. Nasza firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a nasz NIP to 5542532084.

Nasze dane kontaktowe to:

 • adres korespondencyjny: Zielonka, ul. Pistacjowa 2, 86-005 Białe Błota
 • adres e-mail: kontakt@zezoon.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy i po co?

Będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe takiej jak telefon i adres e-mail, a także dane dotyczące sposobu płatności jakich używasz (np. numer Twojego rachunku bankowego), a także dane o charakterze informatycznym (jak np. nr IP komputera), po których zasadniczo jednak nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretnej osoby).

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy dane osobowe również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe i obowiązek gromadzenia dokumentacji księgowej (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja naszych usprawiedliwionych interesów takich jak marketing usług własnych (także przy wykorzystaniu plików cookies, zapewnienie bezpieczeństwa strony i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności za towar) czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi, gdy napiszesz do nas na skrzynkę e-mail, albo za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie) (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane związane z realizacją zawartej umowy będziemy przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę). Inne dane, jak np. związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania, będziemy przetwarzać przez nie dłuższy niż dwa lata od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy lub innego zdarzenia, powodującego przetwarzanie danych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane zachowujemy tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub gdy przepisy prawa nakazują nam ich przekazanie. Będą to zatem m.in.:

 • nasi pracownicy i podwykonawcy
 • firma SNWS sp. z o.o (firma utrzymująca naszą stronę internetową na swoich serwerach),
 • Facebook Ireland LTD (dostawca narzędzi z zakresu marketingu internetowego),
 • Google Ireland LTD (dostawca narzędzi z zakresu marketingu internetowego),
 • operatorzy portali społecznościowych, których wtyczki są zainstalowane na naszej stronie,
 • firmy świadczące dla nas usługi prawne, księgowe oraz marketingowe,
 • organy skarbowe, sądy i inne urzędy,
 • banki, operatorzy płatności oraz firmy pocztowe i kurierskie.

W związku ze współpracą z niektórymi z powyższych firm, Twoje dane osobowe mogą trafić poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wiąże się to z lokalizacją serwerów), gdzie poziom ochrony prawnej Twoich danych osobowych może inny niż na terenie EOG. Zawsze jednak odbywa się to na podstawie instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub też decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w danym państwie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak, że nie są to prawa bezwzględne i musisz mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez nas nielegalnie),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdziesz w art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO – takiej jak zgoda na newsletter lub używanie plików cookies).
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora.

Zawsze, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę możesz złożyć bezpośrednio, zachęcamy Cię każdorazowo do uprzedniego skontaktowania się z nami.

Co to są pliki cookies i po co ich używamy?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Cię przez nas jako konkretnej osoby.

Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Ciebie zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:

 • niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu
 • funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie Twoich preferencji użytkownika,
 • analityczne - pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie sklepu i skuteczniej go promować,
 • reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach.

W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

Jak możesz zarządzać ustawieniami plików cookies?

Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione na stronie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w Serwisie, w ramach którego możesz wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies. 

Masz możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome/ Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Safari (wersja iOS) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Jakie stosujemy narzędzia analityczne i marketingowe, które wykorzystują pliki cookies innych podmiotów? Jak one działają?

Używamy narzędzia Pixel dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd., które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników ze Sklepu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel korzystamy aby wyświetlać nasze reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszymi treściami lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie sklepem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników sklepu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku (np. poprzez pomiar konwersji). Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszej strony internetowej) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Twoje dane nt. korzystania ze sklepu z wcześniej zebranymi danymi na Twój temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować zadecydować o niestosowaniu Pixela w Twoim przypadku. Możesz także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Twojego profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Korzystamy również z systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do sklepu, sposobu korzystania przez użytkowników ze sklepu i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę sklepu i ulepszać jego promocję. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Twoim przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Używamy również Google Tag Manager, którego operatorem jest również ta sama firma. Narzędzie służy to zarówno do analizowania sposobu korzystania przez użytkowników ze sklepu jak również do kontrolowania kampanii reklamowych. Narzędzie umożliwia także wyświetlanie Ci reklam w innych miejscach sieci Internet, w oparciu Twoje zachowanie w sklepie (remarketing). Możesz wyłączyć wykorzystywanie cookies do remarketingu pod adresem: https://adssettings.google.com/

Możemy też wykorzystywać wtyczki portali społecznościowych, których zadaniem jest ułatwienie Tobie  dzielenia się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem Twoich kont w tych serwisach (np. poprzez „polubienie” czy udostępnienie). Wtyczki te mogą również przyporządkowywać dane zbierane w trakcie Twojej wizyty w sklepie do Twoich profili na w/w portalach. Aby temu zapobiec, trzeba wylogować się z tychże portali przed wizytą w sklepie. Szczegółów nt. postępowania z gromadzonymi danymi należy poszukiwać w politykach prywatności poszczególnych serwisów.